Sandtvätt ST

Sandtvätt ST avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Även gatusand, filtersand och liknande torra material kan hanteras.

FÖRDELAR

– Flera omrörninglösningar. Vibrator, omrörare, luft/vattenvirvelcyklon.
– Flera sandmängdmätlösningar. Tryckgivare, viktcell, mekanisk givare.
– Väl tilltagen volym och yta möjliggör användning som ”compact unit sandfång”.
– Finns även i utförande för torr sand.
– Enkelt anpassningsbar skruvlängd, skruvtyp och in/utloppsplacering.
– Byggd av kraftigt högkvalitetsmaterial. I såväl stålråvara som drivning, skruv, slitskenor.
– Helt sluten, säker och hygienisk med lättöppnade inpektionsluckor.
– Anpassningsbara stödben förenklar installation.

FUNKTION

Sand/vattenblandningen pumpas eller matas till avskiljningstanken där sand separeras och sjunker till botten där tvättning sker med mekanisk behandling och
spolning. Efter tvättning skruvar utmatningsskruven upp, avvattnar och matar ut sanden. Överskottsvattnet under inmatning och tvättning rinner över en avdragsskant uppe i tanken och släpps ut. Det organiska materialet släpps
ut genom samma utlopp.