Dekanteringsränna

VA Tekniks dekanteringsränna för ytavdrag av flytslam i sedimenteringsbassänger på avloppsreningsverk.

Fördelar

– Effektiv bortförsel av flytslam.
– Låga driftkostnader på grund av låga friktions­material.
– Motordrivna dekanteringsrännor minskar manuellt arbete.
– Lätt att automatisera genom överordnat styrsystem.
– Lätt att intervall styra genom tid eller på signal

Användning

Avloppsreningsverk, industriella reningsverk, papper och massa industrin, m.m. för att avlägsna flytslam ifrån ytan av sedimentering bassänger.

Funktion

Dekanteringsrännorna tillverkas i rostfritt stål och  rotering sker med hjälp motordrift eller handspak.

Dekanteringsrännorna är lagrade i plastlager och är försedda med gummitätning för att motverka läckage. Samtliga plastdelar smörjs med hjälp av bassäng­vattnet. Vid behov kan dekanteringsrännorna styras automatiskt av skrap systemet i bassängen med hjälp av rotationsvakt som ger signal till överordnat styr­system.

Dekanteringsranna_illustration2