Förtjockare

VA Tekniks förtjockare är robusta konstruktioner som tillverkas i rostfritt stål. Driften placeras på stålbrygga eller betongupplag. Det finns ett stort antal av konfigurationer med eller utan tilläggsfunktioner. Förtjockarens uppgift är att öka slamkoncentrationen.

Fördelar

Våra standardiserade konstruktioner kombinerar mo­dern effektivitet och kvalitativa produkter för att möta kundens förväntningar och en livslängd på mer än 40 år.

En vridstyv konstruktion som är likvärdig eller till och med starkare än de produkter som normalt finns och som klarar av hög kontinuerlig slambelastning.

Allt stål som kommer i direkt kontakt med process­vatten utförs som lägst i rostfritt stål. Ytbehandling av växelmotorer, lager mm levereras enligt kundens öns­kemål. Drivaxlar i kolstål är starkare, mer nötnings­tåliga och behandlas för bättre rostskydd.

Användning

Används till kommunala och industriella reningsverk, papper och massa industrin m.m. för att förtjocka slammet innan nästa steg i slambehandlingen.

Funktion

Den centrumdrivna förtjockarens grindar hänger fritt från bryggan och stöds i botten av sfäriska glidlager utförda i plast vilket håller skrapan vertikalt positione­rad. Aktiveringsstavarna rör om slammet under sedi­menteringen och ökar på så sätt slammets densitet.

Växelmotorn är monterad på en motorplatta med mekanisk eller elektronisk momentbrytare. Detta för att förhindra skador på växel eller motor om skrapan skulle fastna eller gå trögt. Drivenheten placeras på stålbrygga eller betongupplag.

Växelmotorns axel är flänsmonterad mot centrumets axel. Centrumets axel är tillverkat som ett tubrör och axelns undre del är utrustad med utbytbart bottenla­ger i plast som löper runt en ståltapp på botten. Lag­ret smörjs med hjälp av bassängvattnet.

Från den centrala axeln utgår horisontella armar med vinklade skrapblad som passas mot bassängbotten och avlägsnar effektivt allt bottenslammet ifrån hela bassängbotten ner till slamgropen i mitten av bas­sängen.