Kättingskrapa

VA Tekniks Kättingskrapa är i första hand framtagen för att förenkla underhållet på de många mindre obemannade reningsverken, t.ex. av typen Dortmund, där slam ibland sedimenterar på de votade sidoväggarna i sedimenteringsbassängerna. Kättingskrapan kan med fördel även användas i slamfickorna på vanliga rektangulära sedimenteringsbassänger för att säkerställa att slammet sedimenterar ända ner till botten av slamgropen.

Fördelar

En enkel och pålitlig konstruktion som har sitt ursprung från VA Tekniks plastkedjeskrapa som används i  sedimenteringsbassänger på reningsverk. Plastkedjan är lätt, slitstark och har hög korrosionsbeständighet. Kättingskrapan kan installeras i de flesta slamgropar utan några större förändringar på befintlig utrustning.

Kättingskrapan bidrar till en säkrare slambortförsel, förhindrar slammet att jäsa och bilda flytslam som följer med utgående vatten. Behovet av manuell skrapning och borstning av svåråtkomliga sidoväggar minskar. Detta innebär en kraftig reducering av tillsyn då kättingsskrapan kan köras via tidsinställning eller via fjärrstyrning.

Användning

Kättingskrapan är en effektiv lösning för att förhin­dra slam från att sedimentera på sluttande sidoväg­gar i slamgropar eller i sedimenteringsbassänger på  mindre reningsverk.

Användbar även i mobila enheter med slamfickor och bassänger med Actiflo process för att hålla mikro­sanden i rörelse.

Funktion

Kedjan skrapar längs med sidoväggarna på bassäng­en och förhindrar slampåbyggnad. Kättingsskrapans drivenhet installeras enkelt med hjälp av en mindre motorplatta. Ett av brythjulen förses med kedjespän­nare för att erhålla rätt sträckning i den horisontella kedjan. Kättingskrapan kan appliceras i de flesta bas­sänger eller slamgropar.

En drivenhet placeras på befintligt golv eller på en konsol ut över bassängen. Drivaxel lagras från växel ner till ett plastlager placerad vid överkant på voten. Vid votens överkant placeras brythjul utförda med kedjekransar och plastlager som smörjs av bassäng­vattnet. Brythjul placeras vid varje hörn tillsammans med plastkedjan. I plastkedjan förankras en stål­kätting som med hjälp av plastkedjans rörelse släpar mot bassängväggarna och skrapar på så vis bort  sedimenterat slam.