Kedjeskrapa

VA Tekniks plastkedjskrapa är en väl etablerad produkt som funnits på marknaden i mer än 40 år.

Med tusentals installationer över hela världen besitter vi utomordentlig erfarenhet och kompetens kring plastkedjeskrapor. Vi erbjuder pålitlighet, driftsäkerhet med väl genomtänkta lösningar. VA Tekniks kedjeskrapor i plast är solida produkter som kontinuerligt förbättras till det bättre.

Fördelar

– Låg vikt
– Beständig
– Energisnål
– Hög kapacitet på slambortförsel.
– Robust

Användningsområde

– Kommunala avloppsreningsverk
– Industriella avloppsreningsverk
– Flodvatten rening
– Oljeraffinanderier
– Avsaltningsanläggninar
– Livsmedelindustrin
– Pappers- och massaindustri

Funktion

Drivenhet

Motorväxel monteras på en i höjdled justerbar motorplatta avsedd för sträckning av drivkedjan. Transmissionskedjan utförs i plast och den smörjs av bassängvattnet. Alla rörliga delar skyddas med lätta aluminiumskydd med god tillgänglighet för service & underhåll.

Drivaxel

Drivaxeln tillverkas av tubrör i rostfritt stål med påsvetsade flänsar. Tudelade kedjekransar för att driva bassängkedjan bultas till flänsarna. De tudelade kedjekransarna underlättar service & underhåll. Drivaxellagringarna tillverkas sfäriska av slittålig plast som smörjs av bassängvattnet vilket medför att ingen annan smörjning krävs.

Brythjul

Nav av slittålig plast monteras på stillastående homogena axeltappar av stål. På plastnaven monteras kedjekransar av plast. Plastnaven fungerar som lagringar som smörjs av bassängvattnet. Nav på axlar låses i position med stoppringar av plast. Axeländarna låses i hållare som svetsas till fastbultade väggplåtar. Kedjesträckning finns att tillgå som option.

Skrapprofiler

Glasfiberarmerade skrapblad i plast med en sigmaformad profil gör att skrapbladen är förutom korrosionsbeständiga även rigida, starka men även flexibla och avsedda för att motstå hög slambelastning utan att äventyra en trygg och säker drift. Våra skrapprofiler finns alltid tillgängliga i vårt lager i alla längder. Den unika sigmaprofilen ger skrapan lång livslängd och styvhet. Plastkedjeskrapor är överlägsna andra lösningar och kräver inga extra förstyvningar för optimal funktion.

Vi konstruerar alltid unika och optimala lösningar baserat på kundens bassängstorlek och belastning.

Vi tillverkar skrapor i configurationer upp till 10 meter breda bassänger vid enkelbassänger och upp till 20 m breda vid dubbelbassänger. Vi besitter lång erfarenhet av en mängd olika lösningar.

Skraporna förses med befästningslänkar, glidskor och fillerblock för att på bästa möjliga sätt låsa skrapbladen till bassängkedjan. Ett för skrapspelet lämpligt antal skrapblad förses med gummilister för att skrapa ända intill bassängbotten.

Golvlister och väggskena

Glidlister i plast monteras med skruv till bassängbotten. Rostfria väggskenor monteras till i väggen fast-bultade väggskenefästen. Väggskenor och golvlist styr och håller skrapbladen i position under skrapning. Vår design medför inga tillkommande slitdelar såsom extra slitlister m.m. på väggskenorna. Det medför också att service & underhåll minimeras.

Skrapkedja

Skrapkedjan är av typ NCS 720S och är tillverkad i acetalplast som är en slitstark plast synnerligen lämplig i korrosiv och agressiv miljö med bibehållen slit-styrka utan att ge avkall på livslängden. Kedjan har en delningslängd om 6” eller ~152 mm och en brottstyrka över 3100 kg. Kedjelänkarna låses med en enkel plastpinne med inbyggd låsning. Montering och installation utförs enkelt med tillhörande verktyg.