Kedjeskrapa i sandfång

VA Tekniks sandfångsskrapor är av samma typ som våra välkända plastkedjeskrapor som har funnits på marknaden i över 40 år.

Vi har installerat våra plastkedjor med skrapblad i rostfritt stål i luftade sandfång med mycket gott resultat. Plastkedjan har förutom ett mycket bra korrosionsmotstånd också visat sig vara en lättviktig och högprest-erande konstruktion för sandavskiljning.

Fördelar

– Högre avskiljningsgrad av slam/grus än traditionella skrapor vilket bidrar till mindre åverkan på pumpar och ledningar vilket i sin tur leder till lägre underhållskostnader.
– Mindre underhåll
– Låga energikostnader
– Lättare att täcka bassänger för att motverka odörer och få större tillgänglighet på området.
– Inga läckage på grund av hydraulolja, smörjfett till  lager eller annat oljeläckage

Användningsområde

Installationen utförs i luftade sandfångsbassänger direkt efter inloppsgallren på kommunala och industriella avloppsreningsverk.

Funktion

Drivenhet

Motor och växel monteras på en i höjdled justerbar motorplatta avsedd för sträckning av drivkedjan. Kraftöverföringskedjan är utförd i acetal plast och den smörjs av bassängvattnet. Alla rörliga delar skyddas med ett lättvikts kedjeskydd eller huv av aluminium.

Drivaxel

Drivaxeln är ett tubrör i rostfritt stål med påsvetsade flänsar. Tudelade plastkedjekransar bultas till flänsarna. De tudelade kedjekransarna underlättar underhåll eftersom axeln inte behöver demonteras vid byte av kransarna. Drivaxelns lager är sfäriskt utformade i ett hållbart och slitstarkt plastmaterial. Smörjning av plastlagret sker enbart med hjälp av bassängvattnet.

Brythjul

Nav av slittålig plast monteras på stillastående homo-gena axeltappar av stål. På plastnaven monteras kedjekransar av plast. Plastnaven fungerar som lagringar som smörjs av bassängvattnet. Nav på axlar låses i position med stoppringar av plast. Axeländarna låses i hållare som svetsas till fastbultade väggplåtar. Kedjesträckning finns att tillgå som option.

Skrapprofiler

Skrapprofiler är gjorda av rostfritt stål för att stå emot den högre belastningen med avseende på korrosion och nötning som det medför att skrapa i ett sandfång. Profilens design är utförd för att effektivt föra bort sand och slambildningar.

Vi konstruerar skrapprofilen enligt den för kunden bästa lösningen baserat på bassängstorlek och belastning. Vi levererar skrapor till alla bassänger oavsett utseende. Vi har lång erfarenhet av en mängd olika utformningar på bassänger.

Skraporna förses med befästningslänkar, glidskor och fillerblock för att på bästa möjliga sätt förankra skrapbladen till bassängkedjan. Ett för skrapspelet lämpligt antal skrapblad förses med gummilister för att skrapa ända intill bassängbotten.

Golvlister och väggskena

Golvlister i plast monteras med skruv till bassängbotten. Rostfria väggskenor monteras till i väggen fastbultade väggskenehållare. Väggskenor och golvlist styr och håller skrapbladen i position under skrapning. Vår unika konstruktion medför få slitdelar. Det medför också att service & underhåll minimeras.

Skrapkedja

Skrapkedjan är av typ NCS 720S och är tillverkad i acetalplast som är en slitstark plast synnerligen lämplig i korrosiv och aggressiv miljö med bibehållen slitstyrka utan att ge avkall på livslängden. Kedjan har en delningslängd om 6” eller ~152 mm och en brottstyrka över 3100 kg. Kedjelänkarna låses med en enkel pinne med inbyggd låsning. Montering och installation utförs enkelt med tillhörande verktyg.