Lindriven skrapvagn

VA Tekniks lindrivna slamskrapa är väl beprövad och finns på många reningsverk runt om i Sverige och utomlands. Vagnen drivs av ett momentbegränsat drivmaskineri med två lintrummor monterad på samma axel.

Vagnen går på bassängbotten och fixeras i sidled av hjul och styrbalk, styrbalken är fäst i bassängbotten. Skraporna fälls upp och ner av fasta anslag som är placerade vid vagnens ändlägen. Vid standardleverans medlevereras elektroniska överbelastningsskydd.

Användning

Linskrapan är avsedd för transport av slam i sedimenteringsbassänger i vatten- och avloppsreningsverk. Den används med fördel för skrapning av kemslam.

Fördelar

Få rörliga delar, enkel konstruktion. Linan kan sträckas utan att bassängen behöver tömmas. De två lintrummorna medför att man kan sträcka linorna separat.