Plastkedjedrift

Service och underhåll på en kedjeskrapa utförs i olika omfattning beroende på vilken konfiguration och vilken sorts skrapspel man har. Det vanligaste underhållet som utförs på en kedjeskrapa är sträckning av drivkedjor. På äldre kedjeskrapsspel består drivlinan i de flesta fall av rullkedja som kräver smörjning med olja eller fett i vägglådan. Den här oljan brukar allt som oftast läcka ut i bassängen vilket medför att smörjningen av drivkedjan blir bristfällig samt att oljeläckaget kontaminerar processen vilket i sin tur försämrar reningsresultatet på reningsverket. Vid dålig smörjning accelererar slitaget och förkortar livslängden på drivlinan som i värsta fall brister.

Fördelar

Med VA Tekniks plastkedjedrift kombinerar du det bästa av två världar.

Förenklar underhållet och förbättrar miljön samtidigt. I många fall har man modern skraputrustning i sedimenteringsbassängen men använder sig av gamla omoderna rullkedjedrifter.

– Inget oljeläckage
– Färre reservdelar
– Slimmad design frigör yta och skapar tillgänglighet
– Lägre elförbrukning
– Processvattnet smörjer drivkedjan
– Bassängerna isoleras från varandra
(vid dubbelbassänger)
– Längre livslängd
– Underhåll sker utan demontage av drivaxel

Användningsområde

För alla typer av sedimenteringsbassänger med omoderna drifter eller utslitna rullkedjedrifter.

Funktion

Drivenhet

Motor och växel monteras på en i höjdled justerbar motorplatta avsedd för sträckning av drivkedjan. Drivkedjan är utförd i acetal plast och den smörjs av bassängvattnet. Alla rörliga delar skyddas med ett lättvikts kedjeskydd eller en huv av aluminium.

Drivaxel

Drivaxeln är ett tubrör i rostfritt stål med påsvetsade flänsar. Tudelade kedjekransar skruvas till flänsarna. De tudelade kedjekransarna underlättar underhåll eftersom axeln inte behöver demonteras vid byte till ny kedjekrans. Drivaxelns lager är sfäriskt formade i ett hållbart och slitstarkt plastmaterial. Smörjning av plastlagret sker enbart med hjälp av bassängvattnet.

Ekonomiska fördelar

Renovering till ny plastkedjedrift och ny drivaxel med-för att behovet av demontering av tunga solida drivaxlar är ett minne blott. Nya kedjekransar kan monteras utan att drivaxeln tas ned. Inga oljor och smörjmedel för drivkedjan behövs, till fördelarna hör även längre livslängd, smidigare underhåll, mindre miljöpåverkan och minskad elförbrukning.