Roterande slamskrapa

VA Tekniks roterande slamskrapor tillverkas som fackverk i rostfritt stål. Det finns ett stort antal av konfigurationer med eller utan tilläggsfunktioner. Skraporna kan vara hel eller halvbryggor, periferi eller centrumdrivna.

Fördelar

VA Tekniks standardiserade skrapor kombinerar modern effektivitet och kvalitativa produkter för att möta kundens förväntningar och en livslängd på upp mot 40 år eller mer.

En vridstyv brygga som kan motstå en hög slambelastning.
Allt stål som kommer i direkt kontakt med process-vatten utförs som lägst i rostfritt stål. Ytbehandling av växelmotorer, lager mm levereras enligt kundens önskemål.

Drivaxlar i kolstål är starkare, mer nötningståliga och behandlas för bättre rostskydd.

Användning

Används till papper och massa industrin, kommunala samt industriella reningsverk för att avlägsna sedimenterat slam från botten av en cirkulär sedimenteringsbassäng.

Funktion

Periferidrift

Vid periferidrift roterar bryggan runt bassängen. Bryggan är monterad, ledad och lagrad på centrumpelaren i bassängen. Rotationen sker med hjälp av en framhjulsdriven vagn som drivs på bassängens kant.

Våra olika typer utav roterande slamskrapor är tillverkade som fackverk och har vertikala rörstöd som skruvas i de horisontella stöden från bryggan. Vinklade skrapblad passas mot bassängbotten och avlägsnar effektivt allt bottenslam ifrån hela bassängbotten ner till slamgropen i mitten av bassängen. Slamskrapan kan kompletteras med ytskrapning som transporterar bort flytande slam till en flytslamränna. Ytskrapningen placeras under den roterande bryggan.

Periferidriven slamskrapa kan utföras som sughävertpump eller med dränkbara pumpar som option.

Centrumdrift

Centrumdrivna slamskrapor är lagrade i ett centrumlager på bryggan och stöds i botten och hålls vertikalt positionerad av ett sfäriskt glidlager i plast.

Växelmotorn är monterad på en motorplatta med mekanisk eller elektronisk momentbrytare. Detta för att förhindra skador på växel eller motor om skrapan skulle fastna eller gå trögt. Drivenheten placeras på stålbrygga eller betongupplag.

Växelmotorns axel är flänsmonterad mot centrumets axel. Centrumets axel är tillverkat som ett tubrör och axelns undre del är utrustad med utbytbart bottenlager i plast som löper runt en ståltapp på botten. Lagret smörjs med hjälp av bassängvattnet.

Från den centrala axeln utgår horisontella armar med vinklade skrapblad som passas mot bassängbotten och avlägsnar effektivt allt bottenslammet ifrån hela bassängbotten ner till slamgropen i mitten av bassängen.