Svensk tillverkning, hög kvalitet och hållbara lösningar inom Hydria Group

På Hydria Water står vi för svensk tillverkning, hög kvalitet och hållbara lösningar. Dessa värdeord delar vi gemensamt med övriga företag inom vår koncern Hydria Group. Koncernen, med fokuspunkt på miljö, bildades 1994 och har sedan dess sett stora framgångsfaktorer inom verksamhetsområdena vatten, skog, ventilation och IT. Vi är både stolta och tacksamma över att ingå i en väletablerad koncern med fina värderingar som verkar på en internationell marknad.  

En av de många styrkor med att ingå i denna koncern är att vi mellan bolagen kan göra många utbyten då vi besitter olika kunskaper inom olika branscher. Under åren har utvecklingen av vattenreningslösningar gått framåt vilket är mycket tack vare den väletablerade koncernen bakom Hydria Water. Vi fortsätter sikta framåt och jobbar nu med att skapa förutsättningar för att ta nästa steg i vår utvecklingsresa.

Hydria Groups framtidsstrategi är att fortsätta växa genom modern produktionsteknik, innovationsarbete, produktutveckling och välanpassade lokaler. Det långsiktiga målet är att bli en innovationskoncern som jobbar med nya material och med en cirkulär ekonomi. Tillsammans jobbar vi för en bättre miljö, ett bättre och säkrare inomhusklimat och en renare värld.

Läs gärna mer om koncernen på deras hemsida som samlat information kring de olika involverade branscherna och företagen.

Hydria Water