Se din besparing!
Räkna ut hur mycket er anläggning kan spara.
Fyll i er anläggnings uppgifter och räkna ut hur stor besparing kedjeskrapslösningar från Hydria Water ger.
Sandfång
Försedimentering
Mellansedimentering
Eftersedimentering
Nuvarande elkostnad per år:
Elkostnad per år med Hydria Water:
Besparing Hydria Water lösning/år:
Emissionsfaktor (reduktion/år):
Energieffektivisering*:
*Baserat på uppmätta mätvärden för generella, rektangulära, sedimenteringsbassänger i Norden.

Kontakta oss!

Smart investering för miljön idag
- ekonomisk vinst imorgon!
Gamla och uttjänta maskiner slukar mycket energi jämfört med dagens effektiva kedjeskrapor. Genom att förnya maskinparken är ni med och framtidssäkrar er anläggning. Bidra till en hållbar framtid och investera i svensktillverkade produkter.
Installation av skrapspel minskade elförbrukningen med 66 procent
En kund i den grekiska orten Patra har under hösten uppdaterat sin anläggning med ett nytt skrapspel från Hydria Water vilket medfört stor kundnytta.

– Genom att uppdatera uttjänta maskiner med nya från oss kommer kundens elförbrukning att minska med två tredjedelar, säger Jörgen Edelmalm, Service Manager på Hydria Water.

På årsbasis blir det hela 66 procent lägre elförbrukning vilket är mycket kostnadseffektivt och hållbart i flera led.

– Hydria Water har de mest energieffektiva skraporna på marknaden och gör på både kort och lång sikt stor skillnad på anläggningar runt om i världen.
Vill du veta mer om hur er anläggning kan effektiviseras?

Kontakta oss!